Vi levererar kunniga konsulter inom löpande redovisning, bokslut och årsredovisning, enligt både K2- och K3-regelverken. Vi arbetar idag med både större och mindre företag, med dig som är nystartad eller dig som är väletablerad.

MyController hanterar redovisningen med projektredovisning för aktiebolag, handels- och kommanditbolag, stiftelser, ekonomiska- och ideella föreningar samt för enskilda firmor. Vi registrerar er för F-skatt, Moms och Arbetsgivaravgifter hos Skatteverket. Vid behov hjälper vi till med en bra revisor för bolaget. Vi har mångåriga samarbeten med ett flertal stora och mindre revisionsbyråer. Ingen fråga är för stor eller liten för att kunna hjälpa er.

MyController upprättar det årliga räkenskaperna och bokslutet enligt K2- eller K3-regelveket med avskrivningar och periodiseringar samt upprättar bokslutsunderlag till revisorns årliga revision. Vi har under bokslutsprocessen kontakt med bolagets revisor. Vi upprättar årsredovisning enligt aktiebolagslagen och ser till att det skickas till Bolagsverket med de handlingar som krävs. Om ni önskar kan vi även hantera ert månads- och delårsbokslut. Kontakta oss så berättar vi mer.