För oss på Ballingslöv är det viktigt att få snabba besked om betalningar och fakturering så att vi kan underlätta för våra säljare och kunder i sitt dagliga arbete. Detta är något vi känner oss trygga med på MyController.