Riksdagen sa ja

Riksdagen sa ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016.

Riksdagen sa också ja till de preliminära utgiftsramarna och inkomstberäkning för 2017 och 2018.
Vidare fastslog riksdagen taket för statens utgifter till 1 215 miljarder kr för 2016, 1 274 miljarder kr för 2017 och 1 332 kr miljarder för 2018.

Den nya budgeten träder i kraft den 1 januari 2016.

Läs mer här vad den nya budgeten innehåller: Budgetpropositionen 2016