Mycontroller-skatteverket

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. De utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar.

Verksamheten bedrivs till största delen på deras kontor, som finns över hela landet. Där tar de emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. En del kontor sköter även folkbokföringsärenden, som flyttningar och personbevis, och bouppteckningsärenden.

Antalet anställda vid Skatteverket är cirka 10 370. Av dem finns 2 050 på huvudkontoret i Solna.
Skatteverket finns på ett 100-tal orter i landet.

Andelen kvinnor vid Skatteverket är 66 procent och andelen kvinnliga chefer är 60 procent.