Reko

MyController arbetar enligt Reko som normgivande för god sed vid utförandet av redovisningstjänster och Reko utgör en erkänd standard i branschen och näringslivet.

Standarden har utvecklats gemensamt av branschorganisationerna Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF och FAR. MyController arbetar enligt Rekos ramverk och har rutiner och riktlinjer för att redovisningen och de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet, till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Vad är Reko?

Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som bygger på att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Reko riktar sig i första hand till auktoriserade redovisningskonsulter och syftar till att skapa kvalitet i redovisningen till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Att jobba enligt Reko är ett sätt att höja nivån på de tjänster du som auktoriserad redovisningskonsult erbjuder. Som redovisningskonsult och ekonomisk rådgivare erbjuder vi dig ett bra stöd genom att arbeta enligt Svensk standard för redovisningstjänster. Bokslutsrapporten utgör i sin tur ett kvitto och kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med Reko.