FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare. Som medlem i FAR säkerställer MyController att vi kan leverera de senaste och mest uppdaterade lösningarna för er som kund hos oss. För dig som kund är vårt medlemskap i FAR en garanti för att vi följer det regler, lagar och förordningar som gäller för redovisningskonsulter.

FARs uppgift är att tillvarata medlemmarnas allmänna yrkesintressen genom att leda utvecklingen av professionella och regulatoriska frågor som bidrar till branschens affärsmässiga förutsättningar samt skapar värde och förtroende inom näringsliv och samhälle.

Under hösten 2015 genomgick MyController en kvalitetskontroll som klarades utan anmärkningar. 

kvalitet