Med Companyexpense hanterar du utläggen i molnet och på mobilen.

Enkelt för alla – oavsett om du är appanvändare, redovisningskonsult eller ekonomichef.

Enkel hantering av företagets alla utlägg, representationskvitton, traktamenten och milersättningar.

Vi på MyController hjälper er att sätta upp hela flödet. Fungerar med alla befintliga ekonomisystem. 

Vår operativa chef Emelie Jonsson berättar mer om Companyexpense här.