MyController-bolagsverket

Bolagsverket är en avgiftsfinansierad svensk statlig myndighet som huvudsakligen hanterar registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, såsom ändring av adress och byte av styrelse och revisorer.
Myndigheten tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar och fattar beslut om likvidation.

Myndigheten tillhandahåller också företagsfakta (registerinformation om Sveriges företag och föreningar) och är av regeringen utsedd att vara utvecklingsmyndighet för e-förvaltning inom området företag och företagande. Uppdraget syftar bland annat till att utveckla behovsdrivna e-tjänster som spänner över flera myndigheter, att förenkla reglerna för företagen och minska företagens administrativa börda genom minskad uppgiftslämning till den offentliga förvaltningen.