Redan 2018 ska vi ha uppnått 100% digital hantering av allt material, helt utan bokhyllor och pärmar, kunderna överlämnar allt material digitalt direkt till systemen.

Kunden 2020

En mer närvarande kund som utnyttjar realtidsredovisning för utveckling av sin verksamhet.
Kunden efterfrågar mer omfattande kvalitativ rådgivning.

Personalen 2020

Personalen är digitalister med bred kunskapsbas som omfattar allt inom redovisningens och skatternas regelverk, systemkunskap, men även för kunden anpassad rådgivning inom dessa områden.

Tjänster 2020

Förutom den traditionella byråverksamheten, breddas rådgivningen med bolagsstrukturella och för kunden verksamhetsanpassad rådgivning, digitaliseringsrådgivning, hållbarhetsredovisning, GDPR-rådgivning.

Systemen 2020

Vi ser att det finns en helhetsleverantören som erbjuder en molnet lösning från inkommande underlag till färdiga årsredovisningar och inkomstdeklarationer. Bankerna, Skatteverket och Bolagsverket har integrerade system med ekonomisystemen.