Nyheter

Nya sedlar

Nu är det snart dags för det stora bytet av sedlar och mynt. Bytet kommer att ske i två steg. Redan första oktober kommer de nya 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna. Dessutom kommer Riksbanken att släppa en helt ny 200-kronorssedel. De gamla sedlarna kommer att vara giltiga till den 1 juli 2016. I oktober 2016 kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna. Då släpps också nya mynt, bland annat kommer tvåkronan tillbaka med nytt utseende.

Bytet av sedlar och mynt är en kostsam process och Riksbanken uppskattar att deras kostnad för bytet blir ca 150 miljoner kr. Det är dock handeln som får ta de riktigt stora kostnaderna. Intresseorganisationen Svensk Handel har beräknat att kostnaden för bytet kommer att uppgå till runt en miljard kr.

Bolagsupplysningen är en bluff!

Många företagare har fått ett brev från företaget Bolagsupplysningen.se med erbjudande att lägga till företagsuppgifter på Bolagsupplysningens webbplats.

Den som tackar ja accepterar enligt det finstilta att betala 4 795 kronor per år i två år, en period som förlängs med 12 månader om den inte sägs upp i tid.

Det är inte Bolagsverket som står bakom detta brev. Erbjudandet rör möjligheten att ingå i en privat onlinetjänst och har alltså ingenting med Bolagsverket att göra.

Källa: Bolagsverket

Nya arbetsgivaravgifter i augusti

Nya regler i korthet

Du som är arbetsgivare betalar:

  • nedsatt arbetsgivaravgift, 25,46%, för anställda som är födda 1990 eller senare.

Den 1 maj ändrades reglerna för anställda födda 1989.
Du betalar full arbetsgivaravgift, 31,42% för dessa.

Du ska redovisa enligt de nya reglerna från redovisningsperioden augusti.

Ytterligare en pappamånad

För att få en mer jämställd föräldrapenning föreslår regeringen att ytterligare 30 dagar på sjukpenningnivå ska reserveras för vardera förälder från 1 januari 2016.

Regeringen vill att fler pappor tar ut mer av föräldraledigheten och är hemma med sina små barn.

Det innebär att 180 (90+90) av de totalt 390 dagar som kan ge ersättning på sjukpenningnivå inte kommer att vara möjliga för föräldrarna att avstå till varandra.

K2 Årsbokslut på remiss

 K2 Årsbokslut ute på remiss

BFN; Bokföringsnämnden arbetar vidare med att ta fram samlade regelverk för icke-noterade företag av olika slag och storlek, det så kallade K-projektet. På BFNs webbplats, www.bfn.se, finns ett förslag till nytt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut,  sk K2 Årsbokslut.

Förslaget till det nya regelverket för att upprätta årsbokslut har utformats med utgångspunkt i de befintliga K2-regelverken och anpassats till bokföringslagens bestämmelser om årsbokslut.

Värderingsreglerna har i möjligaste mån anpassats till motsvarande regler i inkomstskattelagen och meningen är att minimera antalet skattemässiga justeringar som behöver göras i deklarationen. Vidare finns det i regelverket särregler som enbart gäller för en specifik företagsform, dessa finns sist i respektive kapitel under egna rubriker. K2 Årsbokslut får tillämpas av de företagsformer som ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut.

Förslaget är nu på remiss, och remissvaren ska lämnas in senast den 30 juni 2015. BFN föreslår att K2 Årsbokslut ska kunna tillämpas på årsbokslut som avser räkenskapsår som avslutas den 31 december 2015 eller senare. Vi återkommer i frågan längre fram….