0 kommentarer på “Skatteverket granskar”

Skatteverket granskar

Skatteverket har nu meddelat vilka branscher och områden som de särskilt kommer att granska under 2015.

Skatteverket granskar läkare…

I år kommer Skatteverket att öka sin granskning av så kallade resursläkare i bemanningsföretag. Utöver att granska hur läkarna deklarerat sina inkomster, så tittar även Skatteverket på hur bemanningsföretagen redovisat ersättningar till läkarnas egna företag. Även redovisning av traktamenten, förmåner och eventuella avdrag för privata kostnader (vilket givetvis inte är tillåtet) kommer att granskas.

0 kommentarer på “Nya regler för rot- och rutavdrag”

Nya regler för rot- och rutavdrag

Från och med 1 april 2015 ska du som utför rot- och rutarbete lämna in fler uppgifter till Skatteverket.

De här uppgifterna behöver du lämna till Skatteverket för betalningar du får från kund efter 31 mars:

  • antal arbetade timmar
  • materialkostnader
  • övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material
  • vilken typ av arbete du har utfört

Anmälan ska lämnas digitalt via xml-fil eller på Skatteverkets webbplats – såvida du inte ansöker om dispens vilket kan beviljas i max sex månader. Utbetalningen ska alltid ske till ett konto, inte som en avi