Nytt lagförslag

För att försvåra ekonomisk brottslighet och göra det enklare att göra rätt föreslår Skatteverket att arbetsgivare från och med januari 2018 ska lämna arbetsgivardeklarationer om lön och skatt på individnivå.

Förslaget i korthet:

  • Arbetsgivare rapporterar information om löner och avdragen skatt för varje anställd, varje månad.
  • Det som tidigare rapporterats som kontrolluppgift i januari året efter inkomståret rapporteras varje månad istället.
  • En e-tjänst ger den anställde insyn i vad arbetsgivaren har rapporterat in till Skatteverket och Skatteverket kan upptäcka och åtgärda eventuella fel tidigare.
  • Bland andra Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får tillgång till uppgifter bland annat om anställdas lön. Det innebär att flera myndigheter i framtiden kan fatta beslut om ersättning på det underlag som arbetsgivaren lämnat in till Skatteverket.

Nya regler för ROT- och RUT-avdrag 2016

Riksdagen har beslutat att nedanstående nya regler för ROT- och RUT-avdrag träder i kraft den 1 januari 2016.

ROT-avdrag
– Köparen kan dra av 30 % av den totala arbetskostnaden, maximalt 50 000 kr, oavsett köparens ålder.
– För att utnyttja maximal skattereduktion för ROT-arbete måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr.

Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2015 finns det en hel del att tänka på.

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:

  • lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2015:
PGI (före allmän pensionsavgift) 468 867 kr
SGI 333 750 kr
FGI 445 000 kr

Julgåvor och julfester

Julen närmar sig med stormsteg och det brukar innebära julbord, julfest och julgåvor.
Det är en festlig period med allt vad det innebär, men det gäller att hålla koll på vad som gäller.

Gåvor till anställda

En gåva till personalen är skattefri om den är till samtliga anställda, värderas till högst 450 kronor inkl. moms samt om det inte är pengar.

Men vad är det som gäller för julbordet?

Nya arbetsgivaravgifter i augusti

Nya regler i korthet

Du som är arbetsgivare betalar:

  • nedsatt arbetsgivaravgift, 25,46%, för anställda som är födda 1990 eller senare.

Den 1 maj ändrades reglerna för anställda födda 1989.
Du betalar full arbetsgivaravgift, 31,42% för dessa.

Du ska redovisa enligt de nya reglerna från redovisningsperioden augusti.

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar?
Vilka åldersgränser finns och när måste man dra skatt och betala ut semesterersättning.

Åldersgränser

Barn som inte fyllt 13 år får i stort sett inte jobba alls. Vissa undantag finns för bl a lättare arbete i familjens jordbruk och hobbyförsäljning av t ex majblommor. Det går också att få tillstånd från Arbetsmiljöverket för att jobba som skådespelare, statist och liknande.

Nedsättning av egenavgifterna

Näringsidkare och delägare i ett handelsbolag kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna.

För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet vara högre än 40 000 kronor. Avdraget kan bara göras av dig som har fyllt 26 men inte 65 år vid ingången av beskattningsåret och som betalar fulla egenavgifter. Du får dra av 7,5 % av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet.
Det högsta avdraget är 15 000 kronor per år. Du får inte sätta ned egenavgiften så att den blir lägre än ålderspensionsavgiften.

0 kommentarer på “Undvik höjda avgifter för unga företagare”

Undvik höjda avgifter för unga företagare

Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals kronor på att du tar ut resten av din planerade årslön under rätt period av 2015.

Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Fram till 30 april i år är arbetsgivaravgiften på lönen till den som är född 1989 bara 15,49 procent. Från 1 maj 2015 höjs arbetsgivaravgiften för 89-orna till 31,42 procent enligt ett riksdagsbeslut från 25 mars. Beslutet är en följd av att alliansens budget röstades igenom i december förra året.