Arbetsgivardeklaration på individnivå

Fr.o.m. januari 2019 ska alla företag lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå likt kontrolluppgifter.
Men för vissa branscher börjar detta att gälla redan den 1 juli 2018.
Det gäller för företag med personalliggare och 16 anställda eller fler, som verkar inom restaurang-, tvätteri- eller frisörbranschen eller som har SNI-kod 41 och verkar i byggbranschen.

Arbetsgivardeklarationen består av två delar, en där uppgifter som berör arbetsgivaren deklareras, och en del där uppgifter för respektive betalningsmottagare redovisas. Redovisningsperioder och deklarationsdatum kommer fortsätta att vara samma som tidigare.

Här kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Nya arbetsgivaravgifter i augusti

Nya regler i korthet

Du som är arbetsgivare betalar:

  • nedsatt arbetsgivaravgift, 25,46%, för anställda som är födda 1990 eller senare.

Den 1 maj ändrades reglerna för anställda födda 1989.
Du betalar full arbetsgivaravgift, 31,42% för dessa.

Du ska redovisa enligt de nya reglerna från redovisningsperioden augusti.