Valet 2018

Mandatfördelning enligt det preliminära valresultatet ger De rödgröna 144 mandat i riksdagen, medan Alliansen får 143 och SD 62 st mandat.
Vilka som bildar regering är fortfarande en öppen fråga. De formella försöken att bilda en regering börjar först den 24 september, i samband med att en ny talman ska utses.

Samtidigt finns tydliga riktlinjer för hur den ekonomiska politiken ska bedrivas. Därför lär det inte ske några större förändringar i den ekonomiska politiken. En svag minoritetsregering kan förvisso få svårare att hantera en lågkonjunktur, men samtidigt finns automatiska stabilisatorer som exempelvis arbetslöshetsersättning och historiskt har partier kunnat komma överens under riktigt svåra ekonomiska perioder.

Nya lagar 1 juli

Vid halvårsskiftet 2018 träder ett antal lagändringar i kraft.
Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag:

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Den tidigare skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Skattereduktionen ska tillämpas på avgifter som betalas efter 30 juni.

Personalliggare i fler verksamheter

Branscherna bilverkstäder, partihandel med livsmedel och kropps- och skönhetsvård omfattas av krav på personalliggare från och med 1 juli.

Ny lag om ekonomiska föreningar

En helt ny lag om ekonomiska föreningar träder i kraft 1 juli. Den nya lagen är uppställd efter förebild i aktiebolagslagen, varifrån en hel del nya bestämmelser för ekonomiska föreningar har överförts. Många av de nya reglerna gäller även bostadsrättsföreningar.

Effekt av höjda prisbasbelopp 2018

Mer i plånboken för pensionärer och studenter. Det blir effekterna av de höjda prisbasbeloppen 2018.

Prisbasbeloppet för nästa år beräknas till 45 500 kronor. Det är 700 kronor mer än för 2017, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Prisbasbeloppet ligger till grund för bland annat sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, och styrs av inflationen.

Det förhöjda prisbasbeloppet, som används för beräkning av pensionsgrundande inkomst, beräknas till 46 500 kronor, en höjning med 800 kronor från 2017.

Swedbank och Sparbankerna har tittat på effekterna av höjda prisbasbelopp 2018 och kan konstatera att pensionärer och studenter är vinnare.

– De höjda prisbasbeloppen innebär att runt 700 000 pensionärer och över 400 000 studenter får lite mer i plånboken varje månad, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Förslagen för de nya 3:12-reglerna

Nu har den så kallade 3:12-utredningen presenterat sitt förslag till ändrade skatteregler för fåmansföretagare. I kort innebär förändringarna följande:

 • Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
 • Sänkt gränsbelopp enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) från 2,75 inkomstbasbelopp (159 775 kr för 2016) kr till 1,75 inkomstbasbelopp (101 675 kr). Vidare införs begränsningar som innebär att om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte beräkna något gränsbelopp för något annat bolag.
 • Begränsningar i beräkningen av löneunderlag från dagens 50 % av utbetalda löner inom koncernen till nedan trappa. Vidare individualiseras beräkningen vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående ses här som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Beloppen i nedan trappa avser alltså respektive delägare/närståendekrets andel av det totala löneunderlaget.

Kattrumpan försvann över en natt

Sent på eftermiddagen den 27 oktober överlämnade regeringen en skrivelse till Riksdagen om stopp för ”Kattrumpor”

Ändrade skatteregelverk vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer

– Det innebär att vi omedelbart har satt stopp för en möjlighet till skatteplanering och skatteundandragande, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Regeln skall gälla från och med 28 oktober 2016

 

Namnet ”Kattrumpa” kommer från en fastighetsaffär med en fastighet på Södermalm som heter Kattrumpa.

Från vårproppen

I vårpropositionen presenterade regeringen förslag till utökade RUT-tjänster.
Utökade RUT-tjänster beräknas minska skatteintäkterna med 340 milj kr 2016 och 810 milj kr för åren 2017-2020.

 • Regeringen föreslår att beskärning och borttagande av träd och buskar ska omfattas av RUT-avdraget.
 • Flyttjänster är helt nytt i förslaget och ska omfatta bland annat flytt av bohag mellan bostäder.
 • Även enklare IT-tjänster ska ingå i RUT-avdraget.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2016 och ska gälla för arbete som utförs och betalas efter 31 juli 2016.

Slopad avdragsrätt

Från 2017 kan det bli dyrare med representation. Regeringen föreslår att avdragsrätten för representation slopas.

Enligt förslaget slopas avdragsrätten helt vid inkomstbeskattning som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för ”enklare förtäring av mindre värde”, så som läsk, kaffe, kakor, frukt – sådant som inte kan anses ersätta en måltid.

Nytt lagförslag

För att försvåra ekonomisk brottslighet och göra det enklare att göra rätt föreslår Skatteverket att arbetsgivare från och med januari 2018 ska lämna arbetsgivardeklarationer om lön och skatt på individnivå.

Förslaget i korthet:

 • Arbetsgivare rapporterar information om löner och avdragen skatt för varje anställd, varje månad.
 • Det som tidigare rapporterats som kontrolluppgift i januari året efter inkomståret rapporteras varje månad istället.
 • En e-tjänst ger den anställde insyn i vad arbetsgivaren har rapporterat in till Skatteverket och Skatteverket kan upptäcka och åtgärda eventuella fel tidigare.
 • Bland andra Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får tillgång till uppgifter bland annat om anställdas lön. Det innebär att flera myndigheter i framtiden kan fatta beslut om ersättning på det underlag som arbetsgivaren lämnat in till Skatteverket.

Nya regler för ROT- och RUT-avdrag 2016

Riksdagen har beslutat att nedanstående nya regler för ROT- och RUT-avdrag träder i kraft den 1 januari 2016.

ROT-avdrag
– Köparen kan dra av 30 % av den totala arbetskostnaden, maximalt 50 000 kr, oavsett köparens ålder.
– För att utnyttja maximal skattereduktion för ROT-arbete måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr.

Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2015 finns det en hel del att tänka på.

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:

 • lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2015:
PGI (före allmän pensionsavgift) 468 867 kr
SGI 333 750 kr
FGI 445 000 kr