AGI och nya regler kring karensavdrag

Från och med januari 2019 gäller nya regler för dig som ska lämna arbetsgivardeklaration (AGI). De nya reglerna innebär att du ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare varje månad. Första gången du ska redovisa på det nya sättet är i februari 2019, alltså när du redovisar ersättningar som du har betalat ut i januari.

Läs mer här.

Från 2019 gäller även sjuklön från första timmen och ett fast karensavdrag.

När avdraget beräknas per timme har man som arbetstagare tjänat på att gå hem tidigare första dagen av sjukfrånvaron. Det har nämligen inte funnits någon regel som säger att frånvarotiden måste vara en minimitid.

Nu kommer inte längre att spela någon roll om arbetstagare går hem 2 timmar innan arbetspassets slut och är fortsatt sjukfrånvarande dagen därpå, karensavdraget kommer alltid att blir detsamma.

En hyllning till våra entreprenörer

Jag har alltid varit en trygghetsmänniska och har svårt för att ta risker i livet generellt. Hur ska man våga satsa på något om man inte är riktigt säker på utfallet ?
Jag är medveten om att jag är en fegis och om jag skall kunna utveckla mig själv måste jag våga mer i livet och om jag inte vågar ta chanser så kommer jag heller aldrig lyckas. Därför inspireras jag av kunderna vi har här på MyController för de är människor som har vågat satsa. För mig handlar det inte om att de lyckas eller inte utan att de vågar förverkliga sina idéer.

VD har ordet

Redovisningskonsultens status och värde i samhället

Det är angeläget att öka redovisningsbranschens renommé generellt och titeln auktoriserad redovisningskonsult är viktig för branschen.

Vi måste höja kompetensen inom branschen för bättre rådgivning, stärka processer, metodik och kundnytta. Vi har mycket att jobba för och där tycker jag att våra branschorganisationer FAR och Srf måste gå i framkant för oss.

Föreslagna skattehöjningar dras tillbaka

Regeringen backar kring 3:12-reglerna. Det kritiserade förslaget om skattehöjningar har dragits tillbaka.

Tidningen Resultat har det senaste året (nr 10/2016 och nr 4/2017) rapporterat om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Det ursprungliga förslaget möttes av hård kritik och modifierades något under våren, men även det fick kritik från experthåll. Enda ljuspunkten ansågs vara att skatteneutraliteten mellan generationsskiften och externa försäljningar ökade.

I slutet av augusti meddelade regeringen i samarbete med Vänsterpartiet att den inte kommer att lägga fram de remitterade förslagen om förändringar av 3:12-reglerna och skiktgränserna.

Framtiden är redan här

Det kan inte ha undgått någon att utvecklingen av det papperslösa samhället har gått i raketfart.
Vi på MyController strävar alltid efter att ligga i framkant när det kommer till digitala lösningar.
Förra veckan satt vår VD, Stina Osmund, med i panelen på FAR:s branschdagar och diskuterade framtiden.

Branschorganisationen FAR har tillsammans med Kairos Future presenterat en ny framtidsstudie.
Läs hela studien HÄR. 

Sveriges nationaldag

Idag firar vi Sveriges nationaldag och därför är kontoret stängt.

Tidigare firades 6 juni enbart som ”svenska flaggans dag” och det var först 1983 som dagen även fick status som nationaldag. Sedan 1996 är nationaldagen en salutdag, och från och med 2005 är nationaldagen även en helgdag.

Nationaldagen firas dels till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 – Sverige blev ett enat land och bröt Kalmarunionen – och 1809 års regeringsform (som gällde fram till 1974 års regeringsform). Händelserna har samma datum: 6 juni. Även undertecknandet av Saltsjöbadsavtalet 1938 firas av tradition på nationaldagen 6 juni.