Bolagsupplysningen är en bluff!

Många företagare har fått ett brev från företaget Bolagsupplysningen.se med erbjudande att lägga till företagsuppgifter på Bolagsupplysningens webbplats.

Den som tackar ja accepterar enligt det finstilta att betala 4 795 kronor per år i två år, en period som förlängs med 12 månader om den inte sägs upp i tid.

Det är inte Bolagsverket som står bakom detta brev. Erbjudandet rör möjligheten att ingå i en privat onlinetjänst och har alltså ingenting med Bolagsverket att göra.

Källa: Bolagsverket

K2 Årsbokslut på remiss

 K2 Årsbokslut ute på remiss

BFN; Bokföringsnämnden arbetar vidare med att ta fram samlade regelverk för icke-noterade företag av olika slag och storlek, det så kallade K-projektet. På BFNs webbplats, www.bfn.se, finns ett förslag till nytt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut,  sk K2 Årsbokslut.

Förslaget till det nya regelverket för att upprätta årsbokslut har utformats med utgångspunkt i de befintliga K2-regelverken och anpassats till bokföringslagens bestämmelser om årsbokslut.

Värderingsreglerna har i möjligaste mån anpassats till motsvarande regler i inkomstskattelagen och meningen är att minimera antalet skattemässiga justeringar som behöver göras i deklarationen. Vidare finns det i regelverket särregler som enbart gäller för en specifik företagsform, dessa finns sist i respektive kapitel under egna rubriker. K2 Årsbokslut får tillämpas av de företagsformer som ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut.

Förslaget är nu på remiss, och remissvaren ska lämnas in senast den 30 juni 2015. BFN föreslår att K2 Årsbokslut ska kunna tillämpas på årsbokslut som avser räkenskapsår som avslutas den 31 december 2015 eller senare. Vi återkommer i frågan längre fram….

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar?
Vilka åldersgränser finns och när måste man dra skatt och betala ut semesterersättning.

Åldersgränser

Barn som inte fyllt 13 år får i stort sett inte jobba alls. Vissa undantag finns för bl a lättare arbete i familjens jordbruk och hobbyförsäljning av t ex majblommor. Det går också att få tillstånd från Arbetsmiljöverket för att jobba som skådespelare, statist och liknande.

Nedsättning av egenavgifterna

Näringsidkare och delägare i ett handelsbolag kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna.

För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet vara högre än 40 000 kronor. Avdraget kan bara göras av dig som har fyllt 26 men inte 65 år vid ingången av beskattningsåret och som betalar fulla egenavgifter. Du får dra av 7,5 % av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet.
Det högsta avdraget är 15 000 kronor per år. Du får inte sätta ned egenavgiften så att den blir lägre än ålderspensionsavgiften.

0 kommentarer på “Undvik höjda avgifter för unga företagare”

Undvik höjda avgifter för unga företagare

Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals kronor på att du tar ut resten av din planerade årslön under rätt period av 2015.

Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Fram till 30 april i år är arbetsgivaravgiften på lönen till den som är född 1989 bara 15,49 procent. Från 1 maj 2015 höjs arbetsgivaravgiften för 89-orna till 31,42 procent enligt ett riksdagsbeslut från 25 mars. Beslutet är en följd av att alliansens budget röstades igenom i december förra året.

0 kommentarer på “Skatteverket granskar”

Skatteverket granskar

Skatteverket har nu meddelat vilka branscher och områden som de särskilt kommer att granska under 2015.

Skatteverket granskar läkare…

I år kommer Skatteverket att öka sin granskning av så kallade resursläkare i bemanningsföretag. Utöver att granska hur läkarna deklarerat sina inkomster, så tittar även Skatteverket på hur bemanningsföretagen redovisat ersättningar till läkarnas egna företag. Även redovisning av traktamenten, förmåner och eventuella avdrag för privata kostnader (vilket givetvis inte är tillåtet) kommer att granskas.