Skiktgränsen räknas upp

Regeringen föreslår att beräkningen av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster 2017 ska räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed uppgå till 438 400 kr för BÅR 2017. Den övre skiktgränsen beräknas uppgå till 644 000 kr för BÅR 2017. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

Förbjudna lån

Funderar du på att låna pengar från ditt bolag? Gör inte det. Det kan sluta med böter och i värsta fall fängelse.

Att äga ett aktiebolag betyder inte att man kan låna pengar när det kniper. Tvärtom. Aktiebolagslagen är tydlig – det är förbjudet att låna. Och inte bara för ägaren. I aktiebolagslagens kapitel 21 räknas nära anhöriga till den sk. förbjudna kretsen.

Slopad avdragsrätt

Från 2017 kan det bli dyrare med representation. Regeringen föreslår att avdragsrätten för representation slopas.

Enligt förslaget slopas avdragsrätten helt vid inkomstbeskattning som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för ”enklare förtäring av mindre värde”, så som läsk, kaffe, kakor, frukt – sådant som inte kan anses ersätta en måltid.

Nytt lagförslag

För att försvåra ekonomisk brottslighet och göra det enklare att göra rätt föreslår Skatteverket att arbetsgivare från och med januari 2018 ska lämna arbetsgivardeklarationer om lön och skatt på individnivå.

Förslaget i korthet:

  • Arbetsgivare rapporterar information om löner och avdragen skatt för varje anställd, varje månad.
  • Det som tidigare rapporterats som kontrolluppgift i januari året efter inkomståret rapporteras varje månad istället.
  • En e-tjänst ger den anställde insyn i vad arbetsgivaren har rapporterat in till Skatteverket och Skatteverket kan upptäcka och åtgärda eventuella fel tidigare.
  • Bland andra Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får tillgång till uppgifter bland annat om anställdas lön. Det innebär att flera myndigheter i framtiden kan fatta beslut om ersättning på det underlag som arbetsgivaren lämnat in till Skatteverket.

Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2015 finns det en hel del att tänka på.

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:

  • lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2015:
PGI (före allmän pensionsavgift) 468 867 kr
SGI 333 750 kr
FGI 445 000 kr

Julgåvor och julfester

Julen närmar sig med stormsteg och det brukar innebära julbord, julfest och julgåvor.
Det är en festlig period med allt vad det innebär, men det gäller att hålla koll på vad som gäller.

Gåvor till anställda

En gåva till personalen är skattefri om den är till samtliga anställda, värderas till högst 450 kronor inkl. moms samt om det inte är pengar.

Men vad är det som gäller för julbordet?