MyController blir View Ledger AB

Vi har glädjen att meddela att MyController numera tillhör VIEW Ledger-koncernen. Ett samarbete som gör MyController mer konkurrenskraftiga på marknaden och som gör att vi kan ta del av ny teknologi för automatiserade lösningar inom redovisning.

MyController har sedan flera år tillbaka satsat på systemlösningar för löpande redovisning för att kunna lägga mer tid och kompetens inom rådgivning och detta samarbete är ett stort steg framåt i den processen.

VIEW Ledger är en ledande nordisk leverantör av molnbaserade ekonomisystem, redovisningstjänster och rådgivning. Samarbetet medför att VIEW Ledger får en större plattform på den svenska marknaden och får möjlighet att ytterligare stärka sitt erbjudande.

MyController som är ett erkänt framåtriktat, kunskapsrikt och helt digitaliserat företag passar väl in i VIEW Ledgers kultur och DNA.

Kunskapsbanken och verktygslådan av system utökas och medför att vi kommer kunna leverera en bättre tjänst i framtiden.

”Vi ser fram emot denna resa och den går i linje med de framtidsvisioner som vi haft för MyController sedan tidigare.”

Jenny Lundqvist
VD, MyController Sweden AB

Nya lagar 2019

Vid årsskiftet trädde ett antal lagändringar i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag:

Begränsade ränteavdrag för företag

Ränteavdragen i bolagssektorn begränsas, vilket inskränker på många bolags möjligheter att dra av räntekostnader. Kortfattat kommer företagens möjlighet till ränteavdrag begränsas till 30 procent av EBITDA, det vill säga rörelseresultatet före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Dessutom får företag dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor.

Det förbjuds även att göra avdrag för ränteutgifter i vissa situationer till exempel när företag utnyttjar olikheter mellan Sveriges skatteregler och andra länders skatteregler på ett sätt som lagstiftaren inte förutsett.

Sänkt bolagsskatt från årsskiftet

Från och med årsskiftet sänks bolagsskatten i två steg. För räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare blir den 21,4 % och för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare blir den 20,6 %.

I samband med detta har vissa specialregler uppkommit för att minimera skatteuttaget genom utnyttjande av den stegvisa sänkningen. Detta avser bland annat avsättning till expansionsfond och återföring av avsättningar till periodiseringsfond. I syfte att förhindra att företag i samma koncern med olika beskattningsår flyttar vinster mellan sig för att få en lägre skattesats har det även införts en avdragsbegränsning för lämnade koncernbidrag för koncerner.

Källa: FAR Online

AGI och nya regler kring karensavdrag

Från och med januari 2019 gäller nya regler för dig som ska lämna arbetsgivardeklaration (AGI). De nya reglerna innebär att du ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje betalningsmottagare varje månad. Första gången du ska redovisa på det nya sättet är i februari 2019, alltså när du redovisar ersättningar som du har betalat ut i januari.

Läs mer här.

Från 2019 gäller även sjuklön från första timmen och ett fast karensavdrag.

När avdraget beräknas per timme har man som arbetstagare tjänat på att gå hem tidigare första dagen av sjukfrånvaron. Det har nämligen inte funnits någon regel som säger att frånvarotiden måste vara en minimitid.

Nu kommer inte längre att spela någon roll om arbetstagare går hem 2 timmar innan arbetspassets slut och är fortsatt sjukfrånvarande dagen därpå, karensavdraget kommer alltid att blir detsamma.

Maxa utdelningen 2019

Utdelning 2019

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Julklappar – vad gäller?

Vill du att gåvan ska vara skattefri för dina anställda gäller det att komma ihåg att du inte får ge bort pengar, kontantkort eller presentkort. Alltså inga gåvor som kan bytas till pengar. I så fall räknas inte gåvan som skattefri. (Det är dock helt okej att ge bort presentkort till de anställda – men då är gåvan inte avdragsgill.)

Men inga regler utan undantag. En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan ses som skattefri gåva enligt ett ställningstagande från Skatteverket.

Vår titel

I en digitaliserad värld, hur ska vi tituleras oss?

I möten med kunder, nya som gamla samt i samtal med personal och andra i branschen så säger vi vid upprepade tillfällen att ”löpande redovisning är inget vi i framtiden kommer jobba med”. Detta vet vi, det kommer ske helt automatiserat och att man måste ställa om sig inför detta så att man har andra typer av tjänster på plats. I dagsläget titulerar vi oss som en redovisningsbyrå, om vi inte säljer traditionell redovisning längre vad är vi då för typ av byrå?

Det finns de i branschen som kallar sig tech-bolag, som har utvecklat sitt egna redovisningssystem och halva personalstyrkan består av IT, men vi är inte en av dem.  Vi är inte den klassiska redovisningsbyrån i vanlig bemärkelse men vi kommer heller inte vara den byrån som kommer att utveckla våra egna system.

Valet 2018

Mandatfördelning enligt det preliminära valresultatet ger De rödgröna 144 mandat i riksdagen, medan Alliansen får 143 och SD 62 st mandat.
Vilka som bildar regering är fortfarande en öppen fråga. De formella försöken att bilda en regering börjar först den 24 september, i samband med att en ny talman ska utses.

Samtidigt finns tydliga riktlinjer för hur den ekonomiska politiken ska bedrivas. Därför lär det inte ske några större förändringar i den ekonomiska politiken. En svag minoritetsregering kan förvisso få svårare att hantera en lågkonjunktur, men samtidigt finns automatiska stabilisatorer som exempelvis arbetslöshetsersättning och historiskt har partier kunnat komma överens under riktigt svåra ekonomiska perioder.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Fr.o.m. januari 2019 ska alla företag lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå likt kontrolluppgifter.
Men för vissa branscher börjar detta att gälla redan den 1 juli 2018.
Det gäller för företag med personalliggare och 16 anställda eller fler, som verkar inom restaurang-, tvätteri- eller frisörbranschen eller som har SNI-kod 41 och verkar i byggbranschen.

Arbetsgivardeklarationen består av två delar, en där uppgifter som berör arbetsgivaren deklareras, och en del där uppgifter för respektive betalningsmottagare redovisas. Redovisningsperioder och deklarationsdatum kommer fortsätta att vara samma som tidigare.

Här kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Skatteverket granskar

Varje år väljer Skatteverket ut vad de kommer att granska extra noga.
Under 2018 kommer de vara extra noggranna inom detta:

 • Kontroll av svartarbete – Personalliggare tillsammans med månadsvis rapportering av skatter och avgifter på individnivå kommer att ge Skatteverket möjlighet att arbeta mer effektivt mot organiserat svartarbete.
 • Internationell skattekontroll – Efter den s.k. Panamaläckan har det resulterat i en beskattning
  på 340 miljoner kronor och den granskningen kommer att fortsätta.
 • Digital ekonomi – Under 2018 granskas särskilt handel med kryptovalutor.
  Skatteverket spårar även olaglig aktivitet på Darknet.
 • Folkbokföringskontroll – Syftet med detta är bland annat att motverka fusk med bidrag.
 • Grov ekonomisk brottslighet – Utöver kontroll av svartarbete och felaktiga folkbokföringsuppgifter,
  så är det även riktat mot fakturabedrägeri, falska kontrolluppgifter och finansiering av annan grov brottslighet.

Skatteverket presenterade denna lista i februari. Läs ännu mer på Skatteverkets hemsida.