Nya lagar 1 juli

Vid halvårsskiftet 2018 träder ett antal lagändringar i kraft.
Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag:

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Den tidigare skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Skattereduktionen ska tillämpas på avgifter som betalas efter 30 juni.

Personalliggare i fler verksamheter

Branscherna bilverkstäder, partihandel med livsmedel och kropps- och skönhetsvård omfattas av krav på personalliggare från och med 1 juli.

Ny lag om ekonomiska föreningar

En helt ny lag om ekonomiska föreningar träder i kraft 1 juli. Den nya lagen är uppställd efter förebild i aktiebolagslagen, varifrån en hel del nya bestämmelser för ekonomiska föreningar har överförts. Många av de nya reglerna gäller även bostadsrättsföreningar.

Nya amorteringskrav

Fr.o.m. idag den 1 juni 2016 börjar de nya amorteringskraven att gälla.
Då måste alla som lånar till mer än halva bostadens värde betala av på lånet.

Amortering. Nya lån för lägenheter och småhus ska amorteras med 2 % per år ner till 70 % av bostadens värde och med 1 % per åt till 50 % av värdet. Jord- och skogsbruksfastigheter är undantagna.

Nya lån. Kravet gäller nya lån som tas efter den 1 juni när amorteringskravet börjar gälla. De lån man tar när man köper en ny bostad omfattas alltså, liksom om man tar ett tilläggslån och utökar ett lån man redan har. Tar man över ett befintligt lån som är knutet till en bostad räknas det som ett nytt lån.

Nya sedlar

Nu är det snart dags för det stora bytet av sedlar och mynt. Bytet kommer att ske i två steg. Redan första oktober kommer de nya 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna. Dessutom kommer Riksbanken att släppa en helt ny 200-kronorssedel. De gamla sedlarna kommer att vara giltiga till den 1 juli 2016. I oktober 2016 kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna. Då släpps också nya mynt, bland annat kommer tvåkronan tillbaka med nytt utseende.

Bytet av sedlar och mynt är en kostsam process och Riksbanken uppskattar att deras kostnad för bytet blir ca 150 miljoner kr. Det är dock handeln som får ta de riktigt stora kostnaderna. Intresseorganisationen Svensk Handel har beräknat att kostnaden för bytet kommer att uppgå till runt en miljard kr.

Amorteringkrav släpps av riksbanken

Amorteringskravet införs inte från den 1 augusti

Finansinspektionen går inte vidare med amorteringskravet som tidigare meddelats. Detta då man anser att rättsläget är osäkert och att Finansinspektionens mandat behöver förtydligas. Kammarrätten i Jönköping bedömer att det är tveksamt om förslaget om amorteringskrav har stöd i lagstiftningen. Finansinspektionen gör inte samma bedömning med delar Kammarrättens syn att det inte får finnas några tveksamheter kring regler som påverkar många hushåll under lång tid.

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

Reporäntan Stefan Ingves

Riksbanken köper statsobligationer för att fortsätta bedriva en expansiv penningpolitik. Men man har valt att lämna reporäntan oförändrad denna gång på – 0,25 %. Inflationen har börjat stiga och för att säkerställa att denna utveckling fortsätter har Riksbankens direktion beslutat att köpa mer statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder kronor.

Reporäntan kan sänkas ytterligare. Reporäntan lämnas oförändrad men kan komma att sänkas ytterligare. Under andra halvåret 2016 väntas räntan långsamt höjas, meddelar Riksbanken i ett pressmeddelande i april 2015.

Riksbanken höll även en presskonferens i ärendet där riksbankschef Stefan Ingves och Marianne Nessén, avdelningschef för avdelningen för penningpolitik medverkade. Presskonferensen sändes direkt på Riksbankens webbplats där den också finns tillgänglig i efterhand. http://www.riksbank.se/

Nästa besked om reporäntan tas på det penningpolitiska mötet den 1 juli och offentliggörs den 2 juli.