MyController i tidningen

I sommarnumret av Enterprise Magazine kan du läsa om oss på MyController.

”Med flera decenniers erfarenhet i redovisningsbranschen erbjuder Kristina Osmund med sitt företag MyController alla sorters redovisningstjänster för kunder som främst verkar inom tjänstesektorn, konsultbranschen och e-handeln. I takt med företagets framgångar söker hon nu fler driftiga redovisningskonsulter för att kunna tillgodose ett växande behov av kvalitativa redovisningstjänster.”

Hela artikeln kan du läsa här: http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/en-bransch-pa-frammarsch

 

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar?
Vilka åldersgränser finns och när måste man dra skatt och betala ut semesterersättning.

Åldersgränser

Barn som inte fyllt 13 år får i stort sett inte jobba alls. Vissa undantag finns för bl a lättare arbete i familjens jordbruk och hobbyförsäljning av t ex majblommor. Det går också att få tillstånd från Arbetsmiljöverket för att jobba som skådespelare, statist och liknande.

Nedsättning av egenavgifterna

Näringsidkare och delägare i ett handelsbolag kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna.

För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet vara högre än 40 000 kronor. Avdraget kan bara göras av dig som har fyllt 26 men inte 65 år vid ingången av beskattningsåret och som betalar fulla egenavgifter. Du får dra av 7,5 % av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet.
Det högsta avdraget är 15 000 kronor per år. Du får inte sätta ned egenavgiften så att den blir lägre än ålderspensionsavgiften.

Amorteringkrav släpps av riksbanken

Amorteringskravet införs inte från den 1 augusti

Finansinspektionen går inte vidare med amorteringskravet som tidigare meddelats. Detta då man anser att rättsläget är osäkert och att Finansinspektionens mandat behöver förtydligas. Kammarrätten i Jönköping bedömer att det är tveksamt om förslaget om amorteringskrav har stöd i lagstiftningen. Finansinspektionen gör inte samma bedömning med delar Kammarrättens syn att det inte får finnas några tveksamheter kring regler som påverkar många hushåll under lång tid.

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

Reporäntan Stefan Ingves

Riksbanken köper statsobligationer för att fortsätta bedriva en expansiv penningpolitik. Men man har valt att lämna reporäntan oförändrad denna gång på – 0,25 %. Inflationen har börjat stiga och för att säkerställa att denna utveckling fortsätter har Riksbankens direktion beslutat att köpa mer statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder kronor.

Reporäntan kan sänkas ytterligare. Reporäntan lämnas oförändrad men kan komma att sänkas ytterligare. Under andra halvåret 2016 väntas räntan långsamt höjas, meddelar Riksbanken i ett pressmeddelande i april 2015.

Riksbanken höll även en presskonferens i ärendet där riksbankschef Stefan Ingves och Marianne Nessén, avdelningschef för avdelningen för penningpolitik medverkade. Presskonferensen sändes direkt på Riksbankens webbplats där den också finns tillgänglig i efterhand. http://www.riksbank.se/

Nästa besked om reporäntan tas på det penningpolitiska mötet den 1 juli och offentliggörs den 2 juli.

0 kommentarer på “Undvik höjda avgifter för unga företagare”

Undvik höjda avgifter för unga företagare

Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals kronor på att du tar ut resten av din planerade årslön under rätt period av 2015.

Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Fram till 30 april i år är arbetsgivaravgiften på lönen till den som är född 1989 bara 15,49 procent. Från 1 maj 2015 höjs arbetsgivaravgiften för 89-orna till 31,42 procent enligt ett riksdagsbeslut från 25 mars. Beslutet är en följd av att alliansens budget röstades igenom i december förra året.

0 kommentarer på “Skatteverket granskar”

Skatteverket granskar

Skatteverket har nu meddelat vilka branscher och områden som de särskilt kommer att granska under 2015.

Skatteverket granskar läkare…

I år kommer Skatteverket att öka sin granskning av så kallade resursläkare i bemanningsföretag. Utöver att granska hur läkarna deklarerat sina inkomster, så tittar även Skatteverket på hur bemanningsföretagen redovisat ersättningar till läkarnas egna företag. Även redovisning av traktamenten, förmåner och eventuella avdrag för privata kostnader (vilket givetvis inte är tillåtet) kommer att granskas.

0 kommentarer på “Nya regler för rot- och rutavdrag”

Nya regler för rot- och rutavdrag

Från och med 1 april 2015 ska du som utför rot- och rutarbete lämna in fler uppgifter till Skatteverket.

De här uppgifterna behöver du lämna till Skatteverket för betalningar du får från kund efter 31 mars:

  • antal arbetade timmar
  • materialkostnader
  • övriga kostnader för annat än hushållsarbete och material
  • vilken typ av arbete du har utfört

Anmälan ska lämnas digitalt via xml-fil eller på Skatteverkets webbplats – såvida du inte ansöker om dispens vilket kan beviljas i max sex månader. Utbetalningen ska alltid ske till ett konto, inte som en avi