Extra inbetalning för täckning av slutskatt

Om ni har betalat in för lite preliminärskatt under 2016 kan ni göra en extra inbetalning till ert skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

Fribelopp 30 000 kr i ca 4 månader

Om ni räknar med att den preliminärskatt ni har betalat för BÅR 16 kommer att understiga den slutliga skatten med högst 30 000 kr kan ni betala in mellanskillnaden så att det finns bokfört på ert skattekonto senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets slut. Då slipper ni betala kostnadsränta för beloppet.

Har du tagit ut rätt lön under 2016?

Har du har möjlighet att påverka din inkomst från ditt aktiebolag?
Då bör du tänka på att det lönar sig att ta ut en lön upp till gränsen för statlig skatt för 2016.

Om du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till gränsen innan årsskiftet.

För inkomståret 2016 gäller följande brytpunkter för inkomster:

  • 430 200 kr och däröver betalar man 20% i statlig skatt.
  • 625 900 kr och däröver betalar man 25%  i statlig skatt.

Förslagen för de nya 3:12-reglerna

Nu har den så kallade 3:12-utredningen presenterat sitt förslag till ändrade skatteregler för fåmansföretagare. I kort innebär förändringarna följande:

  • Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
  • Sänkt gränsbelopp enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) från 2,75 inkomstbasbelopp (159 775 kr för 2016) kr till 1,75 inkomstbasbelopp (101 675 kr). Vidare införs begränsningar som innebär att om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte beräkna något gränsbelopp för något annat bolag.
  • Begränsningar i beräkningen av löneunderlag från dagens 50 % av utbetalda löner inom koncernen till nedan trappa. Vidare individualiseras beräkningen vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående ses här som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Beloppen i nedan trappa avser alltså respektive delägare/närståendekrets andel av det totala löneunderlaget.

Kattrumpan försvann över en natt

Sent på eftermiddagen den 27 oktober överlämnade regeringen en skrivelse till Riksdagen om stopp för ”Kattrumpor”

Ändrade skatteregelverk vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer

– Det innebär att vi omedelbart har satt stopp för en möjlighet till skatteplanering och skatteundandragande, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Regeln skall gälla från och med 28 oktober 2016

 

Namnet ”Kattrumpa” kommer från en fastighetsaffär med en fastighet på Södermalm som heter Kattrumpa.

Framtiden är redan här

Det kan inte ha undgått någon att utvecklingen av det papperslösa samhället har gått i raketfart.
Vi på MyController strävar alltid efter att ligga i framkant när det kommer till digitala lösningar.
Förra veckan satt vår VD, Stina Osmund, med i panelen på FAR:s branschdagar och diskuterade framtiden.

Branschorganisationen FAR har tillsammans med Kairos Future presenterat en ny framtidsstudie.
Läs hela studien HÄR. 

Sveriges nationaldag

Idag firar vi Sveriges nationaldag och därför är kontoret stängt.

Tidigare firades 6 juni enbart som ”svenska flaggans dag” och det var först 1983 som dagen även fick status som nationaldag. Sedan 1996 är nationaldagen en salutdag, och från och med 2005 är nationaldagen även en helgdag.

Nationaldagen firas dels till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 – Sverige blev ett enat land och bröt Kalmarunionen – och 1809 års regeringsform (som gällde fram till 1974 års regeringsform). Händelserna har samma datum: 6 juni. Även undertecknandet av Saltsjöbadsavtalet 1938 firas av tradition på nationaldagen 6 juni.

Nya amorteringskrav

Fr.o.m. idag den 1 juni 2016 börjar de nya amorteringskraven att gälla.
Då måste alla som lånar till mer än halva bostadens värde betala av på lånet.

Amortering. Nya lån för lägenheter och småhus ska amorteras med 2 % per år ner till 70 % av bostadens värde och med 1 % per åt till 50 % av värdet. Jord- och skogsbruksfastigheter är undantagna.

Nya lån. Kravet gäller nya lån som tas efter den 1 juni när amorteringskravet börjar gälla. De lån man tar när man köper en ny bostad omfattas alltså, liksom om man tar ett tilläggslån och utökar ett lån man redan har. Tar man över ett befintligt lån som är knutet till en bostad räknas det som ett nytt lån.