Föreslagna skattehöjningar dras tillbaka

Regeringen backar kring 3:12-reglerna. Det kritiserade förslaget om skattehöjningar har dragits tillbaka.

Tidningen Resultat har det senaste året (nr 10/2016 och nr 4/2017) rapporterat om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Det ursprungliga förslaget möttes av hård kritik och modifierades något under våren, men även det fick kritik från experthåll. Enda ljuspunkten ansågs vara att skatteneutraliteten mellan generationsskiften och externa försäljningar ökade.

I slutet av augusti meddelade regeringen i samarbete med Vänsterpartiet att den inte kommer att lägga fram de remitterade förslagen om förändringar av 3:12-reglerna och skiktgränserna.

Effekt av höjda prisbasbelopp 2018

Mer i plånboken för pensionärer och studenter. Det blir effekterna av de höjda prisbasbeloppen 2018.

Prisbasbeloppet för nästa år beräknas till 45 500 kronor. Det är 700 kronor mer än för 2017, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Prisbasbeloppet ligger till grund för bland annat sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, och styrs av inflationen.

Det förhöjda prisbasbeloppet, som används för beräkning av pensionsgrundande inkomst, beräknas till 46 500 kronor, en höjning med 800 kronor från 2017.

Swedbank och Sparbankerna har tittat på effekterna av höjda prisbasbelopp 2018 och kan konstatera att pensionärer och studenter är vinnare.

– De höjda prisbasbeloppen innebär att runt 700 000 pensionärer och över 400 000 studenter får lite mer i plånboken varje månad, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Digital inlämning av årsredovisning

Äntligen! känner vi här på MyController.

Vi som är en digital byrå strävar efter ett helt papperslöst flöde, vilket vi är väldigt nära att uppnå.
Bolagsverket har då varit en instans som fortsatt att hålla fast vid att årsredovisningen ska inlämnas i original på papper. Detta för att de senare själva ska scanna in den i sitt system. Istället för att de får den i rätt format från början.

I Bokföringsnämndens nyhetsbrev skriver dem om att en digital inlämning av årsredovisningar kan vara i drift i mars 2018, och då kunna användas av aktiebolag som tillämpar K2-regelverket.

Skatteverket granskar

Skatteverket kontrollerar varje år några branscher extra noga. För 2017 kommer det att innebära att de följer upp reglerna gällande personalliggare i byggbranschen, rot- och rutavdrag och den digitala ekonomin.

ROT- och RUT-avdrag

Skatteverket kommer att prioritera granskningen av takarbeten och flyttjänster. Man kommer även att kontrollera bostadsförsäljningar där ägaren begärt rotavdrag utan att ha bott i bostaden. De kommer även att fortsätta granska att det inte medges rot- och rutavdrag för närståendes arbeten.

Extra inbetalning för täckning av slutskatt

Om ni har betalat in för lite preliminärskatt under 2016 kan ni göra en extra inbetalning till ert skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

Fribelopp 30 000 kr i ca 4 månader

Om ni räknar med att den preliminärskatt ni har betalat för BÅR 16 kommer att understiga den slutliga skatten med högst 30 000 kr kan ni betala in mellanskillnaden så att det finns bokfört på ert skattekonto senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets slut. Då slipper ni betala kostnadsränta för beloppet.

Har du tagit ut rätt lön under 2016?

Har du har möjlighet att påverka din inkomst från ditt aktiebolag?
Då bör du tänka på att det lönar sig att ta ut en lön upp till gränsen för statlig skatt för 2016.

Om du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till gränsen innan årsskiftet.

För inkomståret 2016 gäller följande brytpunkter för inkomster:

  • 430 200 kr och däröver betalar man 20% i statlig skatt.
  • 625 900 kr och däröver betalar man 25%  i statlig skatt.

Förslagen för de nya 3:12-reglerna

Nu har den så kallade 3:12-utredningen presenterat sitt förslag till ändrade skatteregler för fåmansföretagare. I kort innebär förändringarna följande:

  • Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
  • Sänkt gränsbelopp enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) från 2,75 inkomstbasbelopp (159 775 kr för 2016) kr till 1,75 inkomstbasbelopp (101 675 kr). Vidare införs begränsningar som innebär att om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte beräkna något gränsbelopp för något annat bolag.
  • Begränsningar i beräkningen av löneunderlag från dagens 50 % av utbetalda löner inom koncernen till nedan trappa. Vidare individualiseras beräkningen vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående ses här som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Beloppen i nedan trappa avser alltså respektive delägare/närståendekrets andel av det totala löneunderlaget.

Kattrumpan försvann över en natt

Sent på eftermiddagen den 27 oktober överlämnade regeringen en skrivelse till Riksdagen om stopp för ”Kattrumpor”

Ändrade skatteregelverk vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer

– Det innebär att vi omedelbart har satt stopp för en möjlighet till skatteplanering och skatteundandragande, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Regeln skall gälla från och med 28 oktober 2016

 

Namnet ”Kattrumpa” kommer från en fastighetsaffär med en fastighet på Södermalm som heter Kattrumpa.