Lyxsport som friskvård

Skatteverket ger nu grönt ljus för friskvårdsbidrag som omfattar dyrare sporter som golf och ridning.
Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr räknas enligt Skatteverket som en skattefri personalförmån.

Motion och friskvård

En arbetsgivare kan erbjuda sin personal skattefria personalvårdsförmåner i form av motion och annan friskvård som är av mindre värde och enklare slag.

Vad som menas med mindre värde har inte funnits fastställt som belopp, men ett vanligt årskort på gym har ansetts rymmas inom definitionen. Motion av enklare slag kan exempelvis vara gymnastik, styrketräning, bowling, tennis, fotboll och aerobics.

Anmäla verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.

Efter den 1 februari kommer det att kosta att anmäla verklig huvudman, så passa på nu när det är gratis att göra detta.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Bolagsverkets hemsida kan du läsa mer om hur anmälan till registret fungerar.

Trängselskatt ska förmånsbeskattas

Från den 1 januari 2018 kommer trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil att lyftas ut ur förmånsvärdet. Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil ska redovisa vilka trängselskatter och avgifter som avser privat körning.

Från den 1 januari 2018 är trängselskatt vid privat körning med förmånsbil en skattepliktig förmån. Detsamma gäller infrastrukturavgifter vid broar i Sundsvall och Motala. Det betyder att trängselskatten lyfts ut från förmånsvärdet för att värderas och beskattas separat.

Anställda som har tillgång till förmånsbil ska göra noteringar i sin körjournal om vilka passager över betalstationer som skett vid tjänstekörning.

Arbetsgivare ska beräkna och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen månadsvis, och även i kontrolluppgifter för anställda som har nyttjat förmånsbil.

Så ska förmån av trängselskatt och infrastrukturavgift redovisas

  • Förmånens skatteplikt och redovisning sker månadsvis med två månaders förskjutning.
  • Den första redovisningen av förmånsvärdet för januari 2018 ska göras i arbetsgivardeklarationen för mars, som ska lämnas in senast 12 april.
  • Förmånen kan som regel beräknas utifrån anställdas körjournaler samt de beslut om trängselskatt som Transportstyrelsen skickar ut månadsvis
  • Redovisningen av värdet av trängselskatt vid privata resor kan ske förenklat, beräknat som en andel av den totala trängselskatten, per fordon.
  • Beräkningsunderlagen behöver inte redovisas om anställda betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren, men underlagen ska sparas.

Källa: Skatteverkets hemsida

Föreslagna skattehöjningar dras tillbaka

Regeringen backar kring 3:12-reglerna. Det kritiserade förslaget om skattehöjningar har dragits tillbaka.

Tidningen Resultat har det senaste året (nr 10/2016 och nr 4/2017) rapporterat om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Det ursprungliga förslaget möttes av hård kritik och modifierades något under våren, men även det fick kritik från experthåll. Enda ljuspunkten ansågs vara att skatteneutraliteten mellan generationsskiften och externa försäljningar ökade.

I slutet av augusti meddelade regeringen i samarbete med Vänsterpartiet att den inte kommer att lägga fram de remitterade förslagen om förändringar av 3:12-reglerna och skiktgränserna.

Effekt av höjda prisbasbelopp 2018

Mer i plånboken för pensionärer och studenter. Det blir effekterna av de höjda prisbasbeloppen 2018.

Prisbasbeloppet för nästa år beräknas till 45 500 kronor. Det är 700 kronor mer än för 2017, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Prisbasbeloppet ligger till grund för bland annat sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, och styrs av inflationen.

Det förhöjda prisbasbeloppet, som används för beräkning av pensionsgrundande inkomst, beräknas till 46 500 kronor, en höjning med 800 kronor från 2017.

Swedbank och Sparbankerna har tittat på effekterna av höjda prisbasbelopp 2018 och kan konstatera att pensionärer och studenter är vinnare.

– De höjda prisbasbeloppen innebär att runt 700 000 pensionärer och över 400 000 studenter får lite mer i plånboken varje månad, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Digital inlämning av årsredovisning

Äntligen! känner vi här på MyController.

Vi som är en digital byrå strävar efter ett helt papperslöst flöde, vilket vi är väldigt nära att uppnå.
Bolagsverket har då varit en instans som fortsatt att hålla fast vid att årsredovisningen ska inlämnas i original på papper. Detta för att de senare själva ska scanna in den i sitt system. Istället för att de får den i rätt format från början.

I Bokföringsnämndens nyhetsbrev skriver dem om att en digital inlämning av årsredovisningar kan vara i drift i mars 2018, och då kunna användas av aktiebolag som tillämpar K2-regelverket.

Skatteverket granskar

Skatteverket kontrollerar varje år några branscher extra noga. För 2017 kommer det att innebära att de följer upp reglerna gällande personalliggare i byggbranschen, rot- och rutavdrag och den digitala ekonomin.

ROT- och RUT-avdrag

Skatteverket kommer att prioritera granskningen av takarbeten och flyttjänster. Man kommer även att kontrollera bostadsförsäljningar där ägaren begärt rotavdrag utan att ha bott i bostaden. De kommer även att fortsätta granska att det inte medges rot- och rutavdrag för närståendes arbeten.