Vid årsskiftet trädde ett antal lagändringar i kraft. Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag:

Begränsade ränteavdrag för företag

Ränteavdragen i bolagssektorn begränsas, vilket inskränker på många bolags möjligheter att dra av räntekostnader. Kortfattat kommer företagens möjlighet till ränteavdrag begränsas till 30 procent av EBITDA, det vill säga rörelseresultatet före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Dessutom får företag dra av negativa räntenetton på upp till fem miljoner kronor.

Det förbjuds även att göra avdrag för ränteutgifter i vissa situationer till exempel när företag utnyttjar olikheter mellan Sveriges skatteregler och andra länders skatteregler på ett sätt som lagstiftaren inte förutsett.

Ny brytpunkt för statlig skatt

Brytpunkten för statlig skatt höjs, vilket innebär att man måste tjäna över 42 000 kronor per månad för att vara tvungen att betala statlig skatt. Det kan för dig som företagare komma att påverka din skatteplanering då de flesta företagare försöker undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider brytpunkten. Detta eftersom det över den gränsen blir en marginalskatt på minst 65–70 procent. Genom utdelning eller inkomst i form av räntefördelning från firma eller handelsbolag kan vara alternativa sätt att ta ut ytterligare pengar från företaget.

Tredubblat rutavdrag

Taket för rut-avdraget utökas och det högsta avdragsbeloppet höjs till 75 000 kronor per person.

E-fakturor till offentlig verksamhet

Från och med april 2019 är det e-fakturor som gäller för dig som skickar fakturor till den offentliga sektorn. Lagen innebär att företagare måste skicka e-fakturor men ställer även krav på den offentliga verksamheten att kunna motta e-fakturor. Enligt Myndigheten för digital förvaltning kan ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt den nya lagen få föreläggande att betala vite. Notera att PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

Källa: Vismas nyhetsbrev januari 2019