I en digitaliserad värld, hur ska vi tituleras oss?

I möten med kunder, nya som gamla samt i samtal med personal och andra i branschen så säger vi vid upprepade tillfällen att ”löpande redovisning är inget vi i framtiden kommer jobba med”. Detta vet vi, det kommer ske helt automatiserat och att man måste ställa om sig inför detta så att man har andra typer av tjänster på plats. I dagsläget titulerar vi oss som en redovisningsbyrå, om vi inte säljer traditionell redovisning längre vad är vi då för typ av byrå?

Det finns de i branschen som kallar sig tech-bolag, som har utvecklat sitt egna redovisningssystem och halva personalstyrkan består av IT, men vi är inte en av dem.  Vi är inte den klassiska redovisningsbyrån i vanlig bemärkelse men vi kommer heller inte vara den byrån som kommer att utveckla våra egna system.

Det råder en förvirring, vi behöver en ny benämning!

Om vi inte säljer den klassiska tjänsten som i alla år varit vårt levebröd, är då redovisningsbyrå den bästa benämningen för vad vi är? Och om vi inte är det, vad är vi då?

Detta är en viktig fråga för oss för att också göra vårt yrke mer attraktivt. Framtidens anställda vill jobba med något som klingar framtid, redovisningsbyrå har inte den effekten. Där har våra branschorganisationer, FAR och SRF något att ta tag i!

Emelie Jonsson
Partner och auktoriserad redovisningskonsult på MyController