Vid halvårsskiftet 2018 träder ett antal lagändringar i kraft.
Här är några av de viktigaste för dig och ditt företag:

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Den tidigare skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Skattereduktionen ska tillämpas på avgifter som betalas efter 30 juni.

Personalliggare i fler verksamheter

Branscherna bilverkstäder, partihandel med livsmedel och kropps- och skönhetsvård omfattas av krav på personalliggare från och med 1 juli.

Ny lag om ekonomiska föreningar

En helt ny lag om ekonomiska föreningar träder i kraft 1 juli. Den nya lagen är uppställd efter förebild i aktiebolagslagen, varifrån en hel del nya bestämmelser för ekonomiska föreningar har överförts. Många av de nya reglerna gäller även bostadsrättsföreningar.

Skattetillägg vid rättelse

Reglerna om skattetillägg vid rättelser har ändrats. Dessa regler träder i kraft 1 augusti.

Förstärkt följerätt

1 juli ändras reglerna om redovisning av försäljningar av konstverk så att det blir lättare att kontrollera vilka ersättningsgrundande försäljningar som har skett, vilket ska bidra till att konstnärernas inkomster ökar

Höjt tak i sjukförsäkringen

Taket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp från och med 1 juli 2018.

Förbättrat SGI-skydd vid uppbyggnadsskede

Regler om uppbyggnadsskede vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst ska införas även för aktiebolag. Tiden för uppbyggnadsskede utökas från 24 till 36 månader. Reglerna träder i kraft 1 augusti.

Fler bygglovsbefriade åtgärder

Från och med 1 augusti ska det inte längre behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område.

Färre karensdagar i a-kassan

Antalet karensdagar i a-kassan minskas från 7 till 6. De nya reglerna träder i kraft 2 juli 2018.

Bilförmån och bonus-malus

Det nya systemet med bonus-malus för nya lätta fordon träder i kraft 1 juli. Systemet innebär att den som köper en bil med låga koldioxidutsläpp kan få en bonus, och att fordonsskatten höjs för bilar med högre utsläpp. Beräkningen av bilförmånsvärdet ändras också på grund av de nya reglerna om bonus-malus.

 

Källa; R3 Revisionsbyrås nyhetsbrev i juni