Redovisningskonsultens status och värde i samhället

Det är angeläget att öka redovisningsbranschens renommé generellt och titeln auktoriserad redovisningskonsult är viktig för branschen.

Vi måste höja kompetensen inom branschen för bättre rådgivning, stärka processer, metodik och kundnytta. Vi har mycket att jobba för och där tycker jag att våra branschorganisationer FAR och Srf måste gå i framkant för oss.

21 december 2017 kom Riksrevisionsverkets rapport angående ”Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag”

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2017/avskaffandet-av-revisionsplikten-for-sma-aktiebolag—en-reform-som-kostar-mer-an-den-smakar.html

FAR går emot oss redovisningskonsulter och generalsekreterare Dan Brännström skriver ”Jag delar uppfattningen att det ska vara revision i alla aktiebolag”

Se hela pressmeddelandet:

http://www.mynewsdesk.com/se/far/pressreleases/alla-aktiebolag-ska-ha-revision-2344492

Antalet aktiebolag har under perioden 2010 till 2018 ökat från ca 386 000 till ca 585 000, vilket är en ökning med 35%. Klarar Sveriges idag 2 830 stycken revisorer av att revidera dessa 585 000 aktiebolag?

Där har Srf ett helt annat ställningstagande till rapporten, enligt bl a dessa artiklar:

https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/srf-konsulterna-och-nnr-debatten-kring-revisionsplikten/

https://www.di.se/debatt/debatt-undermalig-kritik-mot-slopad-revision/

Srf anser att den kvalitetssäkring som redovisningskonsulten gör inte framkommit i rapporten.

Sammanfattningsvis ifrågasätter jag vad FAR som branschorgan gör för oss redovisningskonsulter?

Jag menar att på näringskedjan av ett bolags hela redovisningsprocess och verksamhet under ett räkenskapsår kommer revisorerna in i skedet när räkenskapsåret har passerats.

Vi redovisningskonsulter följer dagligen bolagens ekonomiska flöden och verksamhet och är de som snabbast uppfattar felaktigheter.

Vi har i grunden samma utbildning som revisorer och för att nå auktorisationen måste du ha varit verksam på byrå i 3-5 år och tenta av ett prov.

Redovisningskonsulten har generellt större kunskap om automatisering, system och integrerade system än vad revisorer har.

Redovisningskonsulten är väldigt viktigt för att det skall bli ”Rätt från början” och korrekta rapporter.

Därför måste redovisningskonsultens roll legaliseras från myndigheten, i någon form, annars riskerar vi att tappa kontrollen på företagandet i Sverige.

Stina Osmund, VD MyController