Pensionsgruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som har arbetat med att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner och att förbättra pensionssystemet.

Högre garantipension, höjt tak för bostadstillägg och mer lönsamt för äldre som vill ta jobb – det är tre av de positiva nyheterna i Pensionsgruppens nästa förslag.

  • Garantipensionen höjs från 8 076 kronor med ett tillägg på som mest 1 000 kronor i månaden före skatt. Tillägget ska betalas ut automatiskt till alla som är berättigade av det, oftast rör det sig om ensamstående kvinnor med låg pension, och senaste deklarationen ligger till grund för vilken nivå ett eventuellt tillägg hamnar på.
  • Högsta bostadstillägget höjs från 5 560 kronor till runt 6 200 kronor.Sedan höjs taket för högsta hyran som tillägget beräknas på via en trappa upp till 7 000 kronor i månaden. Tillägget läggs på mellan 70–100 %, beroende på boendekostnaden.

    Den som har en hyra på 7 000 kronor i månaden ska som mest kunna få ungefär 6 200 kronor i skattefritt bostadstillägg.

  • Idag lönar det sig sällan för en garantipensionär att ta ett jobb, eftersom lönen som tillkommer suddas ut av att garantipensionen ryker enligt krona mot krona-principen.Med det nya förslaget ska det bli möjligt att höja pensionsinkomsten utan att garantipensionen sänks.

Sedan förra pensionsöverenskommelsen har medellivslängden ökat med 2,4 år.
Därför föreslås att åldern höjs för när allmän pension kan tas ut.
Ändringen höjas till 64 år, men ske successivt fram till år 2026.

Personer födda 1958 och tidigare kommer inte att påverkas av den höjda åldersgränsen.

Pensionsgruppen anser även att den lägsta åldern för att ta ut tjänstepension bör höjas från nuvarande 55 år. En utredning som ännu inte är klar.

Läs mer om pensioner på Dagens Nyheter här.