Har du har möjlighet att påverka din inkomst från ditt aktiebolag?
Då bör du tänka på att det lönar sig att ta ut en lön upp till gränsen för statlig skatt för 2017.

Om du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till gränsen innan årsskiftet.

Krav på löneuttag

För dig som använder dig av huvudregeln i K10-blanketten – vilket i många fall är fördelaktigare än förenklingsregeln – finns ett krav på att viss lön måste tas ut.

För att kunna beräkna löneunderlag, som ger dig ett större lågbeskattat utrymme för utdelning och kapitalvinst, finns krav på vad du eller närstående måste ta ut i lön. Under 2017 måste lön tas ut med det lägsta beloppet av 590 400 kr eller 369 000 kr plus 5 procent av de totala kontanta lönerna i företaget och dess dotterföretag. Tänk på att lönekravet endast avser kontant lön och att förmåner därmed inte får räknas med.

För bolag med totala lönekostnader lägre än 4 428 000 kr räcker det att ta ut det lägre lönebeloppet,
d.v.s. 369 000 kr plus 5 % av de totala kontanta lönerna i bolaget.

Huvudregeln eller förenklingsregeln

Det krävs inte en väldigt hög lön för att det ska vara mer förmånligt att använda sig av huvudregeln än av förenklingsregeln. Exempelvis får du redan vid en lön om 390 000 kr ett utdelningsutrymme om ca 200 000 kr jämfört med 163 075 kr vid användning av förenklingsregeln för inkomstår 2017. Utdelningsutrymmet beskattas med 20 % skatt.

Den totala lönebaserade utrymmet får inte överstiga 50 gånger den kontanta ersättningen som du eller närstående erhållit.

Vi vill även påminna dig som äger andelar i fler än ett bolag att förenklingsregeln endast får användas i ett av dessa bolag.

Läs mer om reglerna kring beskattning av delägare i fåmansföretag (de så kallade 3:12-reglerna).

Källa: Advice Skatteinfo