Regeringen backar kring 3:12-reglerna. Det kritiserade förslaget om skattehöjningar har dragits tillbaka.

Tidningen Resultat har det senaste året (nr 10/2016 och nr 4/2017) rapporterat om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Det ursprungliga förslaget möttes av hård kritik och modifierades något under våren, men även det fick kritik från experthåll. Enda ljuspunkten ansågs vara att skatteneutraliteten mellan generationsskiften och externa försäljningar ökade.

I slutet av augusti meddelade regeringen i samarbete med Vänsterpartiet att den inte kommer att lägga fram de remitterade förslagen om förändringar av 3:12-reglerna och skiktgränserna.

– Frågan om ändrade 3:12-regler får betraktas som parkerad för tillfället. Men att den kommer att göra comeback, förr eller senare, torde inte vara någon vild gissning. Det har historien lärt oss, säger Stefan Asklöf, Deloitte.

Det ursprungliga uppdraget för 3:12-utredningen var att föreslå regler för att underlätta ägarskiften inom familjen. Kompletteringsuppdraget, att se över reglerna som helhet för att öka statens skatteintäkter, gav regeringen först senare.

– Eftersom förslagen gällande just ägarskiften inom familjen torde vara politiskt okontroversiella vore det förstås önskvärt om regeringen i vart fall kunde lägga fram dessa delar för riksdagen. Av signalerna från regeringshåll att döma förefaller det dock inte vara aktuellt att gå vidare med någon del alls, säger Roger Zinders, Zinders Skatt.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.