Mer i plånboken för pensionärer och studenter. Det blir effekterna av de höjda prisbasbeloppen 2018.

Prisbasbeloppet för nästa år beräknas till 45 500 kronor. Det är 700 kronor mer än för 2017, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Prisbasbeloppet ligger till grund för bland annat sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, och styrs av inflationen.

Det förhöjda prisbasbeloppet, som används för beräkning av pensionsgrundande inkomst, beräknas till 46 500 kronor, en höjning med 800 kronor från 2017.

Swedbank och Sparbankerna har tittat på effekterna av höjda prisbasbelopp 2018 och kan konstatera att pensionärer och studenter är vinnare.

– De höjda prisbasbeloppen innebär att runt 700 000 pensionärer och över 400 000 studenter får lite mer i plånboken varje månad, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

De högre prisbasbeloppen 2018 får enligt Swedbank och Sparbankerna följande effekter:

  • Garantipensionen höjs med mellan 110 och 130 kr per månad
  • Studiemedlen höjs med 158 kronor per fyraveckorsperiod
  • Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. För den lägsta nivån blir förändringen marginell men högsta sjukpenningnivån höjs med 11 kronor per dag
  • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 15 kronor per dag
  • Grundavdraget på inkomstskatten höjs, dvs. skatten sänks, med 200 till 600 kronor per år. Det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjs med 750 till 1 050 kronor per år
  • Jobbskatteavdraget höjs, dvs. skatten sänks, med drygt 400 till 700 kronor per år
  • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 47 kronor per år
  • Föreslagna förändringar av basbeloppen fastställs av regeringen under hösten. Ersättningsnivåerna är beräknade utifrån gällande regelverk.

FAKTA:

Prisbasbelopp: Speglar prisutvecklingen och styr varje års beräkningar av bland annat bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten med mera. Prisbasbeloppet används också i många avtal.

Förhöjt prisbasbelopp: Används för beräkning av pensionsgrundande inkomst (PGI) och pensionspoäng.

Inkomstbasbelopp: Speglar inkomstutvecklingen. Beräknas av pensionsmyndigheten och publiceras i november varje år.

Alla tre basbeloppen fastställs formellt av regeringen.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat.