Äntligen! känner vi här på MyController.

Vi som är en digital byrå strävar efter ett helt papperslöst flöde, vilket vi är väldigt nära att uppnå.
Bolagsverket har då varit en instans som fortsatt att hålla fast vid att årsredovisningen ska inlämnas i original på papper. Detta för att de senare själva ska scanna in den i sitt system. Istället för att de får den i rätt format från början.

I Bokföringsnämndens nyhetsbrev skriver dem om att en digital inlämning av årsredovisningar kan vara i drift i mars 2018, och då kunna användas av aktiebolag som tillämpar K2-regelverket.