Skatteverket kontrollerar varje år några branscher extra noga. För 2017 kommer det att innebära att de följer upp reglerna gällande personalliggare i byggbranschen, rot- och rutavdrag och den digitala ekonomin.

ROT- och RUT-avdrag

Skatteverket kommer att prioritera granskningen av takarbeten och flyttjänster. Man kommer även att kontrollera bostadsförsäljningar där ägaren begärt rotavdrag utan att ha bott i bostaden. De kommer även att fortsätta granska att det inte medges rot- och rutavdrag för närståendes arbeten.

Digital ekonomi och delningsekonomi

E-handeln växer för varje år vilket medför att nya affärsmodeller växer fram. Skatteverket kommer att fortsätta sin granskning inom delningsekonomin. Under 2016 kontrollerades uthyrningar av bostäder, och det visade sig att att många inte visste att vinsten på uthyrningen ska beskattas när man kommer upp i en viss omsättning.

Under 2017 kommer man utöka kontrollerna på det dolda och krypterade internet (darknet), där det förekommer både laglig och olaglig verksamhet. Utöver detta så kommer webshoppar, bloggintäkter, reklamintäkter m.m att granskas. Det är ett område där många unga får in betydliga intäkter och man konstaterar att internet inte är en skattefri zon, utan sådana verksamheter ska behandlas på samma sätt som övriga verksamheter.

Personalliggare och kassaregister

Systemet med elektroniska personalliggare i byggbranschen trädde i kraft januari 2016. Vid de ca 12 000 kontroller som  gjordes under förra året tog Skatteverket hänsyn till att lagstiftningen var ny. Under 2017 kommer regelverket tillämpas fullt ut och man kommer särskilt rikta in sig på de de oanmälda byggarbetsplatserna.

Skatteverket fortsätter även att kontrollera att kontanthandelsförsäljare har godkända kassaregister. Man kommer också se över gällande lagstiftning för att anpassa de något föråldrade reglerna.