Om ni har betalat in för lite preliminärskatt under 2016 kan ni göra en extra inbetalning till ert skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

Fribelopp 30 000 kr i ca 4 månader

Om ni räknar med att den preliminärskatt ni har betalat för BÅR 16 kommer att understiga den slutliga skatten med högst 30 000 kr kan ni betala in mellanskillnaden så att det finns bokfört på ert skattekonto senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets slut. Då slipper ni betala kostnadsränta för beloppet.

Kvarskatt på mer än 30 000 kr

Räknar ni med att skillnaden på inbetald preliminärskatt och slutlig skatt är större än 30 000 kr? Se då till att ni gör extra inbetalning på det överskjutande beloppet så att beloppet finns bokfört på ditt skattekonto senast den 12:e i andra månaden efter beskattningsårets slut.

De resterande 30 000 kr ska du sedan betala senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång (se text ovan)

Oönskad återbetalning

I vissa fall återbetalas ett överskott på skattekontot helt eller delvis automatiskt. Det gäller t.ex. om överskottet har uppkommit på grund av:

  • Överskjutande ingående moms. Beloppet som återbetalas motsvarar högst den överskjutande ingående momsen.
  • Nedsättning av tidigare påförd skatt p.g.a. omprövning eller domslut.

Lösning till oönskad återbetalning

Det finns två sätt att förhindra en oönskad återbetalning.
Antingen kan ni lägga en utbetalningsspärr hos Skatteverket eller så begär ni att Skatteverket höjer er debiterade preliminärskatt för beskattningsåret med ett belopp som motsvara den extra inbetalningen. Detta kan Skatteverket besluta om senast 6 månader efter beskattningsårets slut.