Från och med den 1 juni 2016 ändras arbetsgivaravgifterna för unga. Ändringen innebär att full arbetsgivaravgift ska betalas för anställda som är födda år 1991 eller senare. Full arbetsgivaravgift är 31,42 % av den lön och förmåner som betalas ut. Mellan januari och maj 2016 var arbetsgivaravgifterna 25,46 % för samma grupp.