Fr.o.m. idag den 1 juni 2016 börjar de nya amorteringskraven att gälla.
Då måste alla som lånar till mer än halva bostadens värde betala av på lånet.

Amortering. Nya lån för lägenheter och småhus ska amorteras med 2 % per år ner till 70 % av bostadens värde och med 1 % per åt till 50 % av värdet. Jord- och skogsbruksfastigheter är undantagna.

Nya lån. Kravet gäller nya lån som tas efter den 1 juni när amorteringskravet börjar gälla. De lån man tar när man köper en ny bostad omfattas alltså, liksom om man tar ett tilläggslån och utökar ett lån man redan har. Tar man över ett befintligt lån som är knutet till en bostad räknas det som ett nytt lån.

Befintliga lån. Amorteringskravet gäller inte lån som tagits före den 1 juni 2016. För dem som köpt ett hus eller en lägenhet före det datumet och inte utökar sitt lån blir det ingen förändring mot i dag.

Övergångsbestämmelser. De som gör klart ett köp av en ny bostad före den 1 juni omfattas inte av amorteringskravet. Det gör inte heller de som har en tomt och före den 1 juni avtalar om att bygga ett nytt hus. I de fallen omfattas varken byggkreditiven eller de kommande bolånen av amorteringskravet.

Nyproduktion. Bankerna har möjlighet att göra undantag från amorteringskravet i fem år för de första köparna av helt nya bostäder.

Byta bank. Att flytta befintliga lån till en annan bank utan att utöka lånet utlöser inte amorteringskravet. Det går inte att omvärdera bostaden på grund av bankbytet.

Undantag. Det går att få undantag från amorteringskravet om man har särskilda skäl. De skäl som brukar nämnas är dödsfall i familjen, sjukdom och arbetslöshet.