Skatteverket har meddelat att de näringsidkare (och delägare i aktie- eller handelsbolag) som har kvarskatt kommer att få sitt slutskattebesked i september istället för december.

Eftersom att reglerna säger att skatten vara reglerad senast 90 dagar efter slutskattebeskedet, innebär det att betalning måste ske senast 12 december 2016, istället för 13 mars 2017. vilket gällt om beskedet skulle ha kommit i december.