Regeringen föreslår att beräkningen av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster 2017 ska räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed uppgå till 438 400 kr för BÅR 2017. Den övre skiktgränsen beräknas uppgå till 644 000 kr för BÅR 2017. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.