I vårpropositionen presenterade regeringen förslag till utökade RUT-tjänster.
Utökade RUT-tjänster beräknas minska skatteintäkterna med 340 milj kr 2016 och 810 milj kr för åren 2017-2020.

  • Regeringen föreslår att beskärning och borttagande av träd och buskar ska omfattas av RUT-avdraget.
  • Flyttjänster är helt nytt i förslaget och ska omfatta bland annat flytt av bohag mellan bostäder.
  • Även enklare IT-tjänster ska ingå i RUT-avdraget.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2016 och ska gälla för arbete som utförs och betalas efter 31 juli 2016.