Funderar du på att låna pengar från ditt bolag? Gör inte det. Det kan sluta med böter och i värsta fall fängelse.

Att äga ett aktiebolag betyder inte att man kan låna pengar när det kniper. Tvärtom. Aktiebolagslagen är tydlig – det är förbjudet att låna. Och inte bara för ägaren. I aktiebolagslagens kapitel 21 räknas nära anhöriga till den sk. förbjudna kretsen.

Lagen ska skydda både aktie- och fordringsägare och förlängningen också de anställda. Förbudet, som kom 1973, har också som syfte att man inte ska komma undan beskattning genom att ta ett lån i stället för lön eller utdelning.

Förbudet gäller också styrelseledamöter, vd och deras närmast anhöriga.

Lån till andra företag i en koncern eller sk. kommersiella lån är undantagna. Det går också att få dispens från förbudet. Ett sådant skäl kan vara generationsskifte.