Från 2017 kan det bli dyrare med representation. Regeringen föreslår att avdragsrätten för representation slopas.

Enligt förslaget slopas avdragsrätten helt vid inkomstbeskattning som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för ”enklare förtäring av mindre värde”, så som läsk, kaffe, kakor, frukt – sådant som inte kan anses ersätta en måltid.

Om regeringen säger ja till Skatteverkets förslag finns tre möjligheter för företagen;

  • Avstå från representation
  • Ta representationskostnaden som en löneförmån och betala skatt och sociala avgifter på beloppen
  • Fortsätta att representera men skatta för kostnaden (22 % bolagsskatt)