Från 2017 ska det vara möjligt att få tillbaka skattepengarna redan i april.

Förutsättningen för få pengarna på våren är att deklarationen görs elektroniskt, att man inte gör några ändringar och att man anslutit sig till tjänsten Mina meddelanden som förmedlar digital post.

Mina meddelande är en digital tjänst dit myndigheter skickar post till privatpersoner och företag. För att få posten krävs att man är ansluten till en digital brevlåda.

Med statens brevlåda Min myndighetspost kan man bara ta emot meddelanden från myndigheter. Brevlådorna Kivra och Digimail tar även emot post från privata företag. För att komma in i brevlådorna krävs att man har ett Bank-ID.