Vi går mot ett allt mer mot ett digitalt, papperslöst samhälle.
Men vad säger bokföringslagen om arkivering av material?

Räkenskapsinformation som tas emot från någon annan ska sparas i det skick som den togs emot.

Några tumregler:

Pappersfaktura  – sparas i 7 år

Inskannad pappersfaktura – Spara pappersfakturan i 3 år och den inskannade i 7 år.

E-faktura – sparas elektroniskt i 7 år

Utskriven e-faktura – Spara e-fakturan i 3 år, utskriften i 7 år