Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2015 finns det en hel del att tänka på.

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:

  • lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2015:
PGI (före allmän pensionsavgift) 468 867 kr
SGI 333 750 kr
FGI 445 000 kr

  • om du vill köpa en pensionsförsäkring så kan du som löntagare göra ett allmänt avdrag på högst 1 800 kr under 2015. Om du är näringsidkare är motsvarande avdrag högst 1 800 kr + 35% av inkomsten 2014 eller 2015. Observera att 2015 är sista året 1 800-kronorsavdraget kan göras.
  • Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla. Beloppsgränsen är 22 149 kr exklusive moms för räkenskapsår med bokslut under 2015.
  • vänta med att ta ut lön från ditt aktiebolag till efter årsskiftet om du fyllt 65 år under 2015. Från och med året efter 65-årsdagen är arbetsgivaravgifterna lägre. Dessutom är grundavdraget och jobbskatteavdraget högre.
  • passa på att ta ut lön om du är född 1990. 2015 är sista året med ungdomsrabatt på socialavgifterna för dig. Observera att ungdomsrabatten slopas helt 1 juni 2016.
  • utnyttja reglerna om skattereduktion för gåvor till vissa allmännyttiga organisationer. 2015 är sista året som dessa gåvor ger skattereduktion.