Julen närmar sig med stormsteg och det brukar innebära julbord, julfest och julgåvor.
Det är en festlig period med allt vad det innebär, men det gäller att hålla koll på vad som gäller.

Gåvor till anställda

En gåva till personalen är skattefri om den är till samtliga anställda, värderas till högst 450 kronor inkl. moms samt om det inte är pengar.

Men vad är det som gäller för julbordet?

Julbord för personalen betraktas som intern representation, vilket innebär att det är avdragsgillt med 90 kronor plus moms per person. Kringkostnader som underhållning eller lokalhyra ger avdrag med 180 kronor plus moms per person.

Om det finns ett omedelbart samband med verksamheten kan företaget få avdrag för utgifterna med 90 kronor exklusive moms per person. Måltider i samband med extern är representation är skattefria.

Och hur är det med representationsgåvor?

Normalt är en gåva till en kund i syfte att behålla eller inleda en affärsförbindelse avdragsgill med högst 180 kronor plus moms. Skatteverket anser emellertid att julklappar räknas som personlig generositet och därmed inte är avdragsgilla alls. Skulle det vara så, att det pågår affärshandlingar i direkt anslutning till jul, finns det dock utrymme för avdrag med 180 kronor för gåvor till förhandlingspartnern.

Undvik misstankar om mutbrott

Företag kan ge gåvor till andra företag så länge som det sker öppet, gåvan är måttfull och inte påverkar mottagarens beslut eller sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Följande gåvor är otillåtna i sig:

  • Penninggåva, presentkort och liknande som är att jämställa med kontanter.
  • Lån, borgen, eftergrift av fordring, amortering, ränta och liknande på icke marknadsmässiga villkor.
  • Arbete hos mottagaren eller leverans av varor eller tjänst för privat ändamål och på villkor som inte är marknadsmässiga.
  • Något som är förenad med villkor om motprestation och inte är godkänt av mottagarens arbets- eller uppdragsgivare.
  • Dold provision till anställd eller uppdragsgivare.
  • Förfogande över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk.
  • Helt eller delvis betald nöjes- eller semesterresa.
  • Erbjudande som ses som allmänt oetiskt, som besök på porrklubb.