Nu har prisbasbeloppet för 2016 fastställts:
Prisbasbelopp: 44.300 kr (Det innebär att prisbasbeloppet för året 2016 är 200 kronor lägre än för år 2015.)

Förhöjt prisbasbelopp: 45.200 kr

Fler belopp som fastställts för 2016 är:

Inkomstbasbeloppet: 59.300 kr
Inkomstindex: 162,14 kr