Den 21 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2016 till riksdagen.
Propositionen innehåller väntade skattehöjningar.

Den 25 november sa riksdagen ja till propositionen.

Här är några av de viktigaste förslagen som kommer att träda ikraft 1 januari 2016:

 

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Regeringen föreslår i årets budget att avdragsrätten för privatpensionssparande ska slopas helt.

De nya reglerna tillämpas för första gången för försäkringspremier som betalas och inbetalningar på pensionssparkonton som görs efter den 31 december 2015.

RUT-avdraget begränsas

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att slopa tjänster för matlagning.

RUT-avdraget för städarbete ska fortsättningsvis endast omfatta enklare städarbete och flyttstädning. Städning och annan rengöring som utförs med städutrustning eller annan kringutrustning som är mer avancerad och som inte är vanligt förekommande i en genomsnittlig bostad utgör inte enklare arbete t.ex. sanering av klotter och rengöring av inomhuspool.

Taket för RUT-avdraget sänks från 50 000 kr till 25 000 kr per person och år för skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Personer som fyllt 65 år ska fortfarande ha möjlighet att få skattereduktion med 50 000 kr då man anser att dessa kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete.

ROT-avdraget sänks

 Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2016 att staten endast ska subventionera 30 procent av arbetskostnaden istället för 50 procent vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån.

Begränsad uppräkning av den nedre gränsen för statlig inkomstskatt

Privatpersoner som har beskattningsbara förvärvsinkomster över en viss nivå (skiktgräns) ska betala statlig inkomstskatt på den delen av inkomsterna. För inkomståret 2015 är den nedre skiktgränsen 430 200 kr. På inkomster över 430 200 kr tas statlig inkomstskatt ut med 20 %. Om inkomsten även överstiger den övre skiktgränsen som är 616 000 kr, tas en förhöjd statlig inkomstskatt ut med 5 %, vilket sammanlagt blir 25 %.

Såväl den övre som den nedre skiktgränsen brukar årligen räknas upp men för beskattningsåret 2016 har regeringen föreslagit att den nedre skiktgränsen, 430 200 kr ska vara kvar på samma nivå och inte höjas. Konsekvensen av detta är att fler privatpersoner får betala statlig inkomstskatt. Den övre skiktgränsen fastställs till 625 800 kr för beskattningsåret 2016.

Slopad skattereduktion för gåva

Den 1 januari 2012 infördes skattereduktion för fysiska personers gåvor till ideell verksamhet. I budgetpropositionen för 2015 redovisade regeringen att den ansåg att skattereduktionen för gåvor bör slopas. Regeringen föreslår nu åter ett slopande av skattereduktion för gåvor i årets budget. Eventuell betald årsavgift för godkänd gåvomottagare som avser år 2016 ska betalas tillbaka till den som har betalat avgiften.

Höjd beskattning för sparande i kapitalförsäkring och ISK

Beskattningen har hittills byggt på en schablonavkastning motsvarande enbart statslåneräntan. Regeringen föreslår nu att schablonavkastningen vid sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0.75 procentenheter. För att skatten inte ska bli för låg vid en mycket låg statslåneränta ska schablonavkastningen beräknas till lägst 1,25 % av kapitalunderlaget. Anledningen till höjningen är att sparande i kapitalförsäkringen och investeringssparkonto anses ha blivit för gynnsamt.

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för äldre justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kr i månaden. Skatten sänks även för äldre med inkomster upp till 20 000 kr i månaden.