Nu är det snart dags för det stora bytet av sedlar och mynt. Bytet kommer att ske i två steg. Redan första oktober kommer de nya 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna. Dessutom kommer Riksbanken att släppa en helt ny 200-kronorssedel. De gamla sedlarna kommer att vara giltiga till den 1 juli 2016. I oktober 2016 kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna. Då släpps också nya mynt, bland annat kommer tvåkronan tillbaka med nytt utseende.

Bytet av sedlar och mynt är en kostsam process och Riksbanken uppskattar att deras kostnad för bytet blir ca 150 miljoner kr. Det är dock handeln som får ta de riktigt stora kostnaderna. Intresseorganisationen Svensk Handel har beräknat att kostnaden för bytet kommer att uppgå till runt en miljard kr.