För att få en mer jämställd föräldrapenning föreslår regeringen att ytterligare 30 dagar på sjukpenningnivå ska reserveras för vardera förälder från 1 januari 2016.

Regeringen vill att fler pappor tar ut mer av föräldraledigheten och är hemma med sina små barn.

Det innebär att 180 (90+90) av de totalt 390 dagar som kan ge ersättning på sjukpenningnivå inte kommer att vara möjliga för föräldrarna att avstå till varandra.


Fakta:

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar

Av dem ger 390 dagar inkomstrelaterad föräldrapenning

Två av månaderna är öronmärkta för respektive förälder

De månaderna brukar kallas för pappamånader

Resten av tiden kan fördelas fritt mellan föräldrarna

Källa: Försäkringskassan/TT