Näringsidkare och delägare i ett handelsbolag kan få ett särskilt avdrag från egenavgifterna.

För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet vara högre än 40 000 kronor. Avdraget kan bara göras av dig som har fyllt 26 men inte 65 år vid ingången av beskattningsåret och som betalar fulla egenavgifter. Du får dra av 7,5 % av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet.
Det högsta avdraget är 15 000 kronor per år. Du får inte sätta ned egenavgiften så att den blir lägre än ålderspensionsavgiften.

För delägare i ett handelsbolag och fysiska personer som driver näringsverksamhet tillsammans har den tidigare begränsningsregeln tagits bort. Därför kan nedsättningsbeloppet räknas ut automatiskt av Skatteverket och något belopp ska därför inte anges på Inkomstdeklaration 1. Det är numera endast den särskilda regionala nedsättningen inom stödområden som ska anges på Inkomstdeklaration 1.