Reporäntan Stefan Ingves

Riksbanken köper statsobligationer för att fortsätta bedriva en expansiv penningpolitik. Men man har valt att lämna reporäntan oförändrad denna gång på – 0,25 %. Inflationen har börjat stiga och för att säkerställa att denna utveckling fortsätter har Riksbankens direktion beslutat att köpa mer statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder kronor.

Reporäntan kan sänkas ytterligare. Reporäntan lämnas oförändrad men kan komma att sänkas ytterligare. Under andra halvåret 2016 väntas räntan långsamt höjas, meddelar Riksbanken i ett pressmeddelande i april 2015.

Riksbanken höll även en presskonferens i ärendet där riksbankschef Stefan Ingves och Marianne Nessén, avdelningschef för avdelningen för penningpolitik medverkade. Presskonferensen sändes direkt på Riksbankens webbplats där den också finns tillgänglig i efterhand. http://www.riksbank.se/

Nästa besked om reporäntan tas på det penningpolitiska mötet den 1 juli och offentliggörs den 2 juli.